Borang Pencalonan Tokoh Nilam

Sila klik pada banner di atas untuk mendapatkan borang Pencalonan Tokoh Nilam Daerah Kuala Terengganu

Permohonan mestilah dikembalikan ke PKG Durian Burong sebelum 6 Februari 2014
https://docs.google.com/forms/d/1CaW7go_EeivDpJBJkYma4oa8EanSw6MlKIJ08BwPkFw/viewform

PKG Durian Burong sedang melaksanakan kutipan data maklumat sekolah ahli bagi tahun 2014. Sehubungan itu diharapkan kepada semua sekolah ahli dapat melengkapkan pengisian maklumat sebelum
  6 Januari 2014

Harap maklum
Image

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS ) dilaksanakan setiap tahun. Keputusan penarafan ini dlaporkan di Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM dan juga Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dr KSN.

Pengisian bagi penarafan SSQS 2013 boleh mula dilaksanakan mulai sekarang dan tarikh akhir bagi pengisian penarafan adalah pada 30 September 2013BILANGAN RESPONDN BAGI MENJAWAB INSTRUMEN PENARAFAN SSQS BAGI TAHUN 2013.

A. Sekolah yang mempunyai 62 responden.

Jenis Responden
Bilangan Responden
 Pentadbir
1
 GPM
1
 Guru
  - 6 subjek teras
    (5 guru bagi setiap subjek)
30
 Murid
   - 6 subjek teras
     (5 murid bagi setiap subjek)
30
Jumlah Responden
62B. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak mencukup 62 responden.
   - 38 Responden

Jenis Responden
Bilangan Responden
 Pentadbir
1
 GPM
1
 Guru M/P Subjek Teras
  - Bahasa Melayu - diisi oleh guru A
  - Bahasa Inggeris - diisi oleh guru A
  - Matematik - diisi oleh guru B
  - Sains - diisi oleh guru C
  - Sejarah atau Kajian Tempatan - disi oleh guru D
  - Pen. Agama Islam / Pend. Moral - diisi oleh guru E
   

1
1
1
1
1
1
 Murid
   - 6 subjek teras
     (5 murid bagi setiap subjek)
30
Jumlah Responden
38C. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak mencukup 62 responden.
   - 14 Responden (6 orang guru/murid)

Jenis Responden
Bilangan Responden
 Pentadbir
1
 GPM
1
 Guru M/P Subjek Teras
  - Bahasa Melayu - diisi oleh guru A
  - Bahasa Inggeris - diisi oleh guru B
  - Matematik - diisi oleh guru C
  - Sains - diisi oleh guru D
  - Sejarah atau Kajian Tempatan - disi oleh guru E
  - Pen. Agama Islam / Pend. Moral - diisi oleh guru F
   

1
1
1
1
1
1
 Murid
  - Bahasa Melayu - diisi oleh murid A
  - Bahasa Inggeris - diisi oleh murid B
  - Matematik - diisi oleh murid C
  - Sains - diisi oleh murid D
  - Sejarah atau Kajian Tempatan - disi oleh murid E
  - Pen. Agama Islam / Pend. Moral - diisi oleh murid F

1
1
1
1
1
1
Jumlah Responden
14D. Sekolah kurang murid (SKM) yang tidak mencukup 62 responden.
   - 14 Responden (4 orang guru/murid)

Jenis Responden
Bilangan Responden
 Pentadbir
1
 GPM
1
 Guru M/P Subjek Teras
  - Bahasa Melayu - diisi oleh guru A
  - Bahasa Inggeris - diisi oleh guru B
  - Matematik - diisi oleh guru B
  - Sains - diisi oleh guru C
  - Sejarah atau Kajian Tempatan - disi oleh guru A
  - Pen. Agama Islam / Pend. Moral - diisi oleh guru D
   

1
1
1
1
1
1
 Murid
  - Bahasa Melayu - diisi oleh murid A
  - Bahasa Inggeris - diisi oleh murid A
  - Matematik - diisi oleh murid A
  - Sains - diisi oleh murid B
  - Sejarah atau Kajian Tempatan - disi oleh murid C
  - Pen. Agama Islam / Pend. Moral - diisi oleh murid D

1
1
1
1
1
1
Jumlah Responden
14